CCR Markt Observatie – Editie April 2021

Het Market Insight rapport van april 2021 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de binnenvaart van het jaar 2020.

De vervoersprestaties (TKM) op de binnenwateren in de EU is in de eerste drie kwartaal van 2020 met 8,1% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In de twee grootste binnenvaartlanden, Duitsland en Nederland, was de daling respectievelijk 11,9 en 6,8%. Voor de Rijn kan een daling van 11% wordenwaargenomen.

Alles bij elkaar genomen was het veranderingspercentage minder negatief dan gevreesd werd begin 2020 toen de pandemie uitbrak.

In het kielzog van de daling van de olieprijzen als gevolg van de pandemie, zijn de brandstofprijzen (gasolie/diesel) tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 met 32% gedaald. Toen de Europese economie aan het einde van het tweede en begin van het derde kwartaal weer wat aantrok, stegen zij weer (met 17%). Tussen het derde en vierde kwartaal liepen de brandstofprijzen weer met 3% terug. Voor de olieprijzen gaan verschillende prognoses voor 2021 uit van een lichte prijsverhoging en op basis daarvan wordt verwacht dat de brandstofprijzen in de binnenvaart met 5 à 7% hoger zullen komen te liggen.

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport rechtstreeks hier.

CCNR Markt Observatie – November 2020

Het Market Insight rapport van november 2020 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de binnenvaart voor de eerste helft van het jaar 2020.

Twee vrachtsegmenten ontsprongen de dans. De aardolieproducten konden namelijk profiteren van de scherpe prijsdaling, waardoor invoer, transport en opslagactiviteiten voor stookolie gestimuleerd werden. Het vervoer van vloeibare producten lag op hetzelfde niveau als het jaar ervoor, zowel op de Rijn als op de Midden-Donau.

Voor aardolieproducten waren de prijzen in de eerste helft van het jaar vrij stabiel, omdat de olievoorraden werden aangevuld. Maar deze effecten zetten niet door in de tweede helft van het jaar en de vrachtprijzen in de tankvaart lopen nu weer terug.

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport rechtstreeks hier.

CCNR Markt Observatie – Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 – Zee Riviervaart

Het nieuwe jaarrapport van de marktobservatie in Europa over het jaar 2020 gaat uitgebreid in op de marktsituatie en de ontwikkelingen in de Europese binnenvaart in 2019. De algemene, macro-economische omstandigheden waren niet zo gunstig dat zij bijdroegen aan een verhoging van de vervoerde hoeveelheden in 2019. De coronacrisis aan het begin van 2020 heeft bovendien voor deze sector zeer zware consequenties. Dit is een belangrijk onderwerp dat weliswaar niet van invloed is op de gegevens voor het jaar 2019, maar toch ook in het jaarrapport aan bod komt.

In Hoofdstuk 3 – Waterstanden & Vrachtprijzen is de database van CITBO beschikbaar gesteld om analyses te maken over de tankvaart in FARAG- en RIJN-gebieden. Prijsevoluties per vervoerssegment en contract zijn o.a. gegevens die de CCNR op een inzichtelijke manier verwerkt heeft.

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport rechtstreeks hier.

CCNR Markt Observatie – Editie april 2020

Editie april 2020 – Zee Riviervaart

De CCNR heeft in dit rapport o.a. de evolutie van het vrachtvervoer in 2019 weergegeven met inbegrip van een korte verwijzing naar de gevolgen van COVID-19. Ook worden de bedrijfsomstandigheden aangekaart en een prognose gedaan over de olieprijzen en de toekomst van de binnenvaart-economie.

“Het Kieler instituut voor de wereldeconomie heeft twee scenario’s opgesteld voor de gevolgen van de crisis voor de economie: een scenario met een herstel vanaf medio 2020 en een ander scenario met een herstel vanaf begin 2021 en daarna. Als wij de onderliggende kwantitatieve veronderstellingen van deze scenario’s toepassen op de hele Europese binnenvaartsector (goederen- en passagiersvervoer samen), zouden de totale verliezen als gevolg van deze crisis in 2020 volgens het eerste scenario 2,2 miljard euro kunnen gaan bedragen, of 4,4 miljard euro in het tweede scenario.”

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport hier.

CCR Marktobservatie – Editie voorjaar 2020

Editie voorjaar 2020 – Zee Riviervaart

De CCNR stelde vast dat er vandaag de dag geen specifieke rapporten zijn met een gedetailleerde beschrijving van het vervoer in de zee-riviervaart. Daarom hebben zij besloten hier een thematisch rapport aan te wijden. Het doel is om meer kennis en informatie over de zee-riviervaart in Europa bijeen te brengen. Er zijn op het gebied van het passagiersvervoer in dit segment slechts weinig cijfers beschikbaar, vandaar dat in dit rapport de focus ligt bij het goederenvervoer.

 

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport hier.

Infosessie – Vergroenen en ondernemen in de binnenvaart

Op donderdag 21 november 2019 organiseert het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen samen met het Havenbedrijf Antwerpen en De Vlaamse Warterweg nv opnieuw een infosessie met onze vergroeningsconsulent Paul Lambrechts: “Vergroenen en ondernemen in de binnenvaart”.

  • Wil je weten hoe en waarom je collega-binnenvaartondernemers in vergroening investeren en wat hun ervaringen zijn?
  • Wil je weten welke steunmaatregelen de Vlaamse overheid voor de toekomst voorziet?
  • Wil je weten hoe je ‘groene’ investeringen fiscaal en boekhoudkundig het beste inplant en optimaliseert?

Dan is een bezoek aan deze gratis infosessie ideaal.

Wanneer: donderdag 21 november 2019 van 14h00 tot 17h00

Waar: Havenhuis – Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen

Inschrijven doe je via https://vergroeningbinnenvaart.be/schrijf-je-hier-in-voor-de-infosessie-op-21-11-2019/

CCR Marktobservatie – Jaarverslag 2019

Het CCR jaarverslag 2019 geeft een vergelijkende analyse weer van de verschillende economische ontwikkelingen en structuren in de Europese binnenvaart. Met in het bijzonder Hoofdstuk VRACHTVERVOER DOOR DE BINNENVAART IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE STROOMGEBIEDEN, waarbij CITBO haar collectieve data werd benut voor marktanalyses.

Het volledige verslag kan nu gedownload worden:
Download hier