CITBO LEDEN

Wie zijn onze CITBO leden?

  • Scheepseigenaars
  • Binnenvaartondernemers
  • Innoverend
  • Betrokken
  • Vooruitstrevend
  • Thinking Out Of The Box
  • Gelijkgestemd
  • Gezond sparren

Bestuurder: “CITBO vult alle taken in die een goede ondernemer zou moeten doen, maar niet aan toe komt. Het coöperatieve aspect zorgt voor een georganiseerde samenwerking waar je individueel iets aan hebt.”

Tonnage

De vloot van de leden is volledige dubbelwandig en bestaat uit tankschepen met een DWT van 1150 ton t/m 9003 ton. 
De transportmogelijkheden liggen in een zeer uitgebreide productrange. Het vaargebied is zowel nationaal als internationaal. 

Volume

Naast het tonnage is het laadvermogen ook uit te drukken in volume. Momenteel bedraagt het gezamenlijke laadvermogen meer bijna 300.000 m³. Dat houdt in dat CITBO met haar leden zo’n 2.350 vrachtwagens van de weg houdt door het transport over het water te benutten.

 

Vaargebied

CITBO leden benutten momenteel de vaarwegen in het FARAG gebied en de Rijn. Dat houdt in tussen Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen en Gent en daarnaast ook transport via de Rijn. 

Vergelijking met de weg?

Indien we de gemiddelde lengte van de CITBO vloot aanhouden zou er momenteel 8 kilometer aan schepen achter elkaar gelegd kunnen worden. 

Een gezamenlijk personeelsbeleid

Door te kijken naar het totaal aantal personeel dat de CITBO leden in dienst hebben binnen hun onderneming, kunnen we ook een concreet standpunt innemen met betrekking tot personeelsbeleid.

Met 570 mensen in dienst, valt er dus heel wat personeel onder de CITBO-paraplu. De problematieken die in de sector ervaren worden zijn dan ook duidelijk zichtbaar binnen deze groep. Door te luisteren en te praten met elkaar krijgt CITBO een concreet beeld van waar de pijnpunten zich bevinden. Op die manier gaan wij aan de slag om oplossingen te vinden en de problemen met de juiste partijen te bespreken.