CCNR Marktobservatie – April 2024

De CCNR heeft weer een nieuwe Marktobservatie rapportage gepubliceerd met België als uitgelicht land!

De transportvraag liet in de eerste helft van 2023 een dalende trend zien. In de twee landen met de hoogste transportprestaties, Duitsland en Nederland, was sprake van een daling van de transportprestaties met respectievelijk 8,5% en 7,7%.

De vrachttarieven in het vrachtvervoer lieten in het eerste halfjaar van 2023 een daling zien. Een belangrijke reden is de normalisatie van de waterstanden. Vooral de prijzen op de spotmarkt voor droge bulk vertoonden een neerwaartse trend, als gevolg van het einde van de steenkoolhausse in het drogeladingvervoer en het einde van de laagwaterperiode.

De brandstofprijzen in de binnenvaart daalden eveneens als gevolg van de daling van de olieprijzen. De redenen waren voornamelijk vraaggestuurd, aangezien de verstoringen in handel en transport een neerwaartse beweging in de vraag naar olie en brandstof veroorzaakten. De vooruitzichten voor de brandstofprijzen voor het jaar 2024 wijzen op een niveau van rond de 80 euro per 100 liter.

Het laatste deel van het rapport belicht het binnenvaartvervoer in België. Zowel in Vlaanderen als Wallonië bestaat het grootste goederensegment uit zand, stenen, grind en bouwmaterialen. Dit goederensegment heeft een aandeel van 37% in het totale vervoersvolume in Vlaanderen en respectievelijk een aandeel van 44% in Wallonië.

In België vindt het grootste deel van het containervervoer plaats in Vlaanderen. Gegevens van de Vlaamse waterwegenadministratie wijzen op een positieve trend tot het jaar 2021, maar daarna op een meer negatieve trend.

De verklaring voor dit patroon is de ontwikkeling van het maritieme containervervoer. Voor havens in de North Range, inclusief de Belgische zeehavens, is het maritieme containervervoer tussen 2021 en 2023 afgenomen. De reden voor deze daling is de daling van de wereldhandel die voortkomt uit de geopolitieke crisis.

Bekijk het volledige rapport (Engelstalig) via deze link.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.