ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de seminarie, studiedagen en workshops (hierna genoemd ‘evenement’) georganiseerd door CITBO cv.

 • Inschrijven 
  1. Inschrijven voor deelname aan een evenement kan enkel via de CITBO website of door het sturen van een e-mail waarin deelname aan evenement of bestelling voor deelname aan het evenement wordt bevestigd. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven of een plaats op het evenement te reserveren.
  2. Alle inschrijvingen worden in behandeling genomen in volgorde van ontvangst en zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging via e-mail vanwege CITBO cv.
  3. Evenementen worden steeds georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Indien er onvoldoende deelnemers interesse zouden tonen voor een evenement, of uitzonderlijk in kader van overmacht, behoudt CITBO cv zich het recht dit evenement te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. CITBO cv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schadevergoeding wegens het annuleren van dit evenement.

 • Annulatie
  1. Annulering van een inschrijving op een evenement kan enkel per e-mail. De datum van ontvangst van de e-mail geldt als datum van annulering.
  2. De voorwaarden voor het annuleren van een inschrijving of opleiding kunnen worden geraadpleegd op de website. Deze voorwaarden maken volledig deel uit van de algemene voorwaarden.

 • Niet-deelname
  1. In geval van verhindering van een deelnemer, mag opdrachtgever een vervanger sturen. Wanneer een deelnemer niet komt opdagen op het evenement, is de volledige inschrijvingskost verschuldigd. 

 • Tarieven
  1. Tenzij anders aangegeven, zijn alle tarieven exclusief de van toepassing zijnde BTW.

 • Betaling van de factuur
  1. De factuur dient voldaan te zijn voor aanvang van het evenement en binnen de op factuur vermelde betalingstermijn, deze is verschuldigd van zodra de bevestiging en de factuur per e-mail is verstuurd.
  2. Bij niet-betaling is een forfaitaire schadevergoeding van € 125,00 verschuldigd, onverminderd een maandelijkse intrest op het openstaande bedrag van 3 %. Een deel van een maand wordt als een volledige maand aangerekend.

 • Programma en sprekers 
  1. Het programma van het evenement en eventuele sprekers worden op de website van CITBO cv gepubliceerd. CITBO cv houdt zich steeds het recht om eventuele aanpassingen aan het programma en de sprekers te maken.

 • Attest van deelname
  1. Bij deelname aan een evenement ontvangt u hetzij op de dag van het evenement, hetzij na het evenement een attest van deelname. 

 • Persoonsgegevens
  1. Om uw deelname aan een evenement correct te kunnen registreren en verwerken, worden een aantal noodzakelijke persoonsgegevens verzameld. Bij inschrijving voor het evenement gaat u akkoord voor het correct verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoongegevens worden door CITBO cv bewaard in een data bestand. Ze worden met geen enkel andere partij gedeeld, althans niet zonder uw schriftelijke toestemming.
  2. Deelnemers die de noodzakelijke gegevens niet wensen te verstrekken of geen toelating geven tot het gebruik / opslaan ervan, zullen niet kunnen deelnemen aan het evenement. 

 • Aansprakelijkheid
  1. CITBO cv wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor schade of ongeval op locatie van het evenement.

 • Geschillen
  1. Alle overeenkomsten worden opgesteld volgens het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.