CCNR Markt Observatie – Februari 2021

Nieuwe markten in de binnenvaart worden essentieel in het kader van een transitie naar een meer duurzame transportsector en een klimaatneutrale Europa. Ook binnenvaart in de 21e eeuw kampt met verschillende knelpunten, zowel op het gebied van levering als vraagzijden. Aan de aanbodzijde laagwater en hun negatieve effecten vragen om een diversificatie van de werkgebieden van schepen, naar meer stedelijke waterweglogistiek waar het waterpeil lager is kritisch. Aan de vraagzijde zijn de vooruitzichten voor verschillende goederensegmenten wijzen op verzadiging of zelfs achteruitgang (bijvoorbeeld kolen). Terwijl de energietransitie de productportfolio van de binnenvaart, creëert het ook potentieel, in de vorm van nieuwe markten

De CCR heeft in haar thematisch rapport van februari nieuwe markten onderzocht!


De volgende nieuwe markten voor de binnenvaart zijn daarbij bekeken:

  1. Stedelijk personen- en goederenvervoer over het binnenland schepen.
  2. Nieuwe ladingstromen gestimuleerd door circulair economie strategieën.
  3. Transport van hernieuwbare energiebronnen of componenten voor hun generatie.

Bekijk het volledige rapport via deze link

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.