CCNR Markt Observatie -Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 – Europese Binnenvaart

Het nieuwe jaarrapport van de marktobservatie in Europa over het jaar 2021 gaat uitgebreid in op de marktsituatie en de ontwikkelingen in de Europese binnenvaart in 2020. Het jaar 2020 is gekenmerkt door lockdowns en uitzonderlijke beperkingen die ook de binnenvaart heeft beïnvloed. Het reële BBP krom in de EU in 2020 met 6%, oftwel meer dan tijdens de financiële crisis in 2009(-4%).

De ontwikkeling van de transport- of vrachtprijzen in 2020 hield in het algemeen gelijke tred met de vraag: na een daling in de eerste helft van het jaar, herstelden zich de vrachtprijzen voor droge lading op de Rijn in de tweede helft van het jaar.


De vrachtprijzen voor vloeibare lading werden beïnvloed door de daling van de olieprijzen in maart, die in april en mei een tijdelijke opleving van het vervoer bewerkstelligden. Het gevolg was dat de vrachtprijzen voor gasolie en aanverwante producten tijdelijk een stuk hoger kwamen te liggen. Dit effect ebde echter weg en in de tweede helft van het jaar kwamen de vrachtprijzen uiteindelijk uit op een veel lager prijsniveau.

Voor het vrachtvervoer wordt alles bij elkaar genomen gerekend op herstel in 2021-2024, omdat de industriële productie in de belangrijkste markten die gebruik maken van de binnenvaart (staal en chemische producten, raffinaderijen, de vraag naar aardolieproducten en de bouw) naar verwachting weer zal aantrekken. Wel gaat men ervan uit dat de economische activiteit tot eind 2022 nog onder het niveau van eind 2019 zal blijven

In Hoofdstuk 3 – Waterstanden & Vrachtprijzen is de database van CITBO opnieuw beschikbaar gesteld om analyses te maken over de tankvaart in FARAG- en RIJN-gebieden. Prijsevoluties per vervoerssegment en contract zijn o.a. gegevens die de CCNR op een inzichtelijke manier verwerkt heeft.

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport rechtstreeks hier.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.